עב

Order Now

Ibn Gvirol 23, Tel Aviv
Sun – Wed
Thursday
Friday
Saturday
12:00-23:30
12:00-00:30
12:00-17:00
13:00-00:30

Order now

luf Kalman Magen 3, Tel Aviv
Sun – Wed
Thursday
Friday
Saturday
11:00-22:00
11:00-23:00
12:00-16:00
13:00-23:00
Hanechoshet 1, Tel Aviv
Sun –Thu
Friday
12:00-22:00
12:00-16:00
Skip to content